dům č.p. 36 - budova býv. magistrátního úřadu a okresního soudu

Volně stojící omítaný dům vyzděný ze smíšeného zdiva, na obdélném půdorysu, v ose V-Z, v blízkosti areálu zámku, o 4x11 osách, se sedlovou valbovou střechou pokrytou bobrovkami. V hřebeni střechy dva prosté omítané komíny. Postaven ve svahu, průčelí ze severu jednopatrové z jihu dvoupatrové. Severní průčelí o jedenácti osách, s nárožními hladkými pilastry s římsovými hlavicemi. Ve střední ose přízemí obdélný orámovaný vstup s nadsvětlíkem, přístupný oboustranným schodištěm podél obvodové zdi. Dveře dřevěné dvoukřídlé. Okna obdélná dřevěná dvojitá dvoukřídlá, s poutcem a výklopnou ventilačkou, v líci zdiva. Okna v celém objektu tohoto typu. V přízemí severního průčelí okna ve vpadlých rámech. Přízemí ukončeno nízkou kordonovou římsou s hladkým pásem a pod ní s tenkou lištou. V patře okna s obdélnými parapetními výplněmi a s průběžnou podokenní římsou. Patro ukončeno profilovanou korunní římsou, pod ní tenká lišta. Východní čtyřosé průčelí ve svahu, s nárožními hladkými pilastry s římsovými hlavicemi. U jižního nároží obdélný otvor v úrovni suterénu, obdélné slepé okno ve vpadlém rámu, obdélný otvor a malé obdélné okénko. V přízemní v krajních osách slepá okna. Otvory přízemí ve vpadlých rámech. Přízemí ukončeno nízkou kordonovou římsou s hladkým pásem a pod ní s tenkou lištou. V patře okna s obdélnými parapetními výplněmi a s průběžnou podokenní římsou. Patro ukončeno profilovanou korunní římsou, pod ní tenká lišta. Střecha ukončena valbou. Západní průčelí ve svahu členěno stejně jako východní průčelí. Jižní průčelí dvoupatrové, o jedenácti osách, s nárožními hladkými pilastry s římsovými hlavicemi. V přízemí ve střední ose obdélný vstup na třech stupních, s dřevěnými dvoukřídlými částečně prosklenými dveřmi s nadsvětlíkem, v obdélné vpadlině. V přízemí novější obdélné okenní otvory a dva dveřní otvory. Přízemí ukončeno nízkou plastickou lištou. První patro ukončeno kordonovou římsou s hladkým pásem a pod ní s tenkou lištou.Ve druhém patře okna s obdélnými parapetními výplněmi a s průběžnou podokenní římsou. Patro ukončeno profilovanou korunní římsou, pod ní tenká lišta.