dům čp.38 - spodní vrátnice

Volně stojící v JV cípu sadu, přízemní obdélná cihelná stavba (sokl z hrubě tesaných pískovcových kvádrů), s vápennou omítkou s nátěrem. Dispozice jedno až dvoutraktová. Exteriér: sokl kamenný, neomítaný, nahoře bez římsy (přesah střechy). Z průčelí: tříosé, střední tvoří asymetricky (doprava) posunutý vstupní risalit, v jeho bocích úzká dvoutraktová okénka se stlačenými záklenky. Tyto mají i okna sdružená z dvojitých třítabulkových křídel se stlačenými hrotitými záklenky, a v Z ose dveře (s protáhlými svislými výplněmi) se stejným záklenkem. J průčelí: v přízemí okno, sdružené ze tří okének jako na Z průčelí, ve společné šikmé špaletě, ve štítě dvě podobná okénka se šikmou špaletou. Z průčelí: vlevo šestitabulkové okno se šikmou špaletou, vpravo dveře. S průčelí: v přízemí dvě niky se šikmými špaletami (o šířce na dvě hrotitá okénka), ve štítě hrotitá vrátka v šikmé špaletě. Střecha: sedlová, krytá dvojitými bobrovkami, komín z režných cihel s římskou.