dům čp. 44 - horní vrátnice

Volně stojící u S vstupu do areálu, přízemní, zděný z cihel, omítaný (vápenná omítka s nátěrem). Dispozice jedno až dvoutraktová.Interiér: sklípek klenutý, jinak plochostropé. Exteriér: hladký sokl. Převýšená dvojitá okénka se stlačenými hrotitými záklenky sdružena do dvojic, ve společné šikmé špaletě a se šikmým parapetem. Z průčelí: trojosé, střední osu tvoří rizalit se dveřmi s hrotitým záklenkem, v pravoúhlé sešikmené špaletě. S a J průčelí: jednoosá, v přízemí sdružená okénka, v patře menší okénka, na J též sdružená na S jedno. V průčelí: vlevo trojdílné okno, uprostřed přístavba předsíňky s luxferovým oknem a se dveřmi z pravého boku. Střecha: sedlová, krytá bobrovkami, komín omítaný členěný římskami.