dům čp.49

Přízemní dvoukřídlá stavba, zděná z cihel, omítaná (pod oranžovo okrovým prosvítá červený nátěr) na Z navazující na čp.50. Exteriér: sokl obložen pískovcovými deskami, podbrádková podstřešní římsa. V průčelí: devítiosé, v 1. a 7.ose hodnotné dveře, v ostatních osmitabulková dvojitá okna, obojí v šikmých špaletách a se zalamovanými profilovanými nadokenními římsami. S průčelí: jednoosý štít (v přízemí okno, v 1.p. dvířka, obojí v úpravě jako na V průčelí), dále dvoukřídlá vrata se segmentovým hrotitým záklenkem a se šikmou špaletou, tu mají i dveře vpravo. J průčelí: štítové, v přízemí kryto kůlnou, v patře dvířka v šikmé špaletě. Střecha sedlová, krytá bobrovkami. Komíny omítané, s hlavicemi a okosenými hranami. Na J přiléhá k domu čtvercový hopodářský dvorek, ohražený plnou cihelnou zdí se zbytky omítky a soklem obloženým pískovcovými deskami a nahoře s cimbuřím, krytým bobrovkami. Vrata v šikmých špaletách, na S pravoúhlá, na V se stlačeným hrotitým záklenkem.