dům čp.80

Vestavěn vedle čp.81 do S části ohrazení zámeckého nádvoří, přízemní, cihelný, pův.omítaný (na J omítka s bílým nátěrem, na ostatních zbytky hrubé omítky s červeným nátěrem a hladkých bílých pásů vl.otvorů). Dispozice jedno až dvoutraktová. Exteriér: J průčelí - dvouosé, hrubozrnný sokl, nahoře ukončení atikou ve formě cimbuří krytého kamennými deskami. Vlevo se stlačeným hrotitým záklenkem dveře, vpravo trojice okének (vnější křídla zaskl. do olova), oboje v pravoúhlých mělkých nikách se šikmými špaletami. S průčelí: trojosé, nad 1.-2. osou cimbuří kryté bobrovkami a plechem, 1. a 2. šestitabulková okna v mělkých šikmých špaletách, ve 3.ose dveře se šikmou špaletou. Z průčelí: dvě okénka Střecha: plochá, na Z části pultová, krytá plechem, obě části děleny cimbuřím.