dům čp.81

Vestavěn do S části ohrazení zámeckého nádvoří, přízemní, zděný převážně z cihel, omítaný (na J bílý nátěr, na ostatních zbytky hrubé omítky červené barvy s bíle malovanými šambránami oken). Dispozice jedno až dvoutraktová. Exteriér J průčelí: trojosé, vlevo vstupní dveře se stlačeným hrotitým záklenkem v pravoúhlé okosené nice, dále dvě sdružené trojice okének (vnější zaskleno do olova, vnitřní křídlo trojtabulkové) se stlačenými hrotitými záklenky v pravoúhlých okosených špaletách. Hrubozrný sokl, zakončení zdi atikou ve formě cimbuří krytého pískovcovými deskami. V průčelí: bez otvorů, spodní část kryta dřevníkem. S průčelí: čtyřosé, v 1. a 2. šestitabulková, ve 3. čtyřtabulkové okno se šikmou mělkou špaletou a hladkým rámováním, ve 4.ose dveře se stejnou špaletou. Na Z dělící zeď z čp.80 Střecha: téměř plochá, krytá plechem. Cihelný komíny s římskou a azbestocementovým nástavcem.