dům Cyrila Bartoně, knihovna

Dvoupatrová budova, průčelí 4 osy, mezi okny a na nárožích lisény po celé výšce. Ve 2.patře ve 2. a 3. ose zasklený arkýř s měděným oplechováním, zespodu kovové čučky. V přízemí na lisénách 5 reliéfů / symboly obchodu, malířství, tkalcovství, vědy, poslední s bustou majitele a jeho znakem. Fasáda z kamenných obdélných kvádrů, okna mnohotabulková. Ve střední liséně u střechy mosazný stožár na vlajku. V přízemí v 1.ose vchod do průjezdu knihovny, 2.-3. osa výkladce, 4.osa vchod do prodejny. Pravý bok – bez os, hladký, levý bok rovněž bez os. Zadní průčelí – 7 os, 6.osa – prosklená stěna do schodiště, 7.osa v přízemí – prosklené dveře do průjezdu. Okna mnohotabulková. Z mírně předsazeného přízemí vystupují na nárožích u 1.osy a u prosklené stěny polopilastry, které končí u horních oken. Střecha – několik sedlových střech, různě kolmo navazujících.