dům s vodárenskou věží

1) vodárenská věž a) portál z domu čp.197 2) dům čp. 309 Dům čp. 309 leží na nároží Pražské ulice a sadů 5. května, na západní straně k němu přiléhá vodárenská věž. Objekty jsou v interiéru propojeny, jediný vstup do domu je přes vodárenskou věž. Vodárenskou věž zbudoval "Jindřich, růrař ze Starého města pražského" a vedle funkce městské vodárny plnila i funkci obrannou, zesilovala městské opevnění při bývalé Pražské bráně. R. 1889 osazena pamětní deska MUDr. Josefa Škody od J. Cingroše. Bývalý vodárenský dům je vybudován na zavezeném hradebním příkopu po zboření Pražské brány, s použitím materiálu z městských hradeb.