dům U Bílé kuželky

V r.1708 zahájena stavba, provedená K. Dientzenhoferem. Barokní jádro se v téměř plném rozsahu dochovalo. Na dvoře stál patrový přístavek s pultovou střechou. R.1864 byly objekty ve dvoře a barokní pavlač strženy, na jejich místě vystavěno pozdně klasicistní, dvoukřídlé, dvoupatrové stavení s fasádou zdařile napodobující členění barokní stavby. Dvorní fasády rozšířeného domu byly doplněny dochovanou dřevěnou prosklenou pavlačí. Nárožní objekt na protáhlé parcele má v přízemí okna s pískovcovým ostěním a klenákem ve vrcholu. Hl. pískovcový portál doplňuje římsa nesená zdvojenými konsolami. Nároží domu chráněné pískovcovým patníkem má v 1.p niku s pův. sochou sv. Josefa s Ježíškem. Pův. barokní dům kryla dvojice souběžných střech, valbové a zvalbené pultové. Dnešní sedlová a polovalbová prejzová střecha je doplněna novodobými vikýři. Téměř čtvercový půdorys barokního domu má v celém rozsah pův. sklepy s pískovcovými portály a klenbami. Přízemí klenuto, patro s pův. štukovanými stropy na fabionech, 2.p. má v celém rozsahu pův. malované trámové stropy se zeleně malovaným dekorem. Přístavba se dvěma k sobě kolmými křídly na většině plochy pův. dvora je přizpůsobena baroknímu domu. Sklepy i místnosti v přízemí i v 1.p. jsou sklenuty neckovými cihlovými klenbami. Místy dochovány dveře a zárubně z r.1864. Krov nový, z r.1994. (podle UPP Malá Strana)