dům U (Bílé) poštovské trubky

Dvouaptrový řadový dům na přibližně lichoběžníkové parcele, jehož křídla vytváří malý dvorek. Dům má uměřenou klasicistní fasádu. Přízemí pokrývá bosoáž, patra oddělují průbežné podookenní římsy, v 1. patře s parapetem, okna prvního patra zvýrazněna střídajícími se trojúhelnými segmentovými fronotny. Fasádu završuje porfilovaná korunní rímsa. Nároží domu je bosováno. Vstup je v pravé krajní ose dovukřídlými svlakovými vraty s brankou. V severovýchodní části je dům podsklepen - malý sklípek má patrně středověký původ, větší je patrně renesanční a je valeně klenut. Obvodové zdivo je do výše prvního patra renesanční, klenby a vnitřní dispozice je klasicistní. Do pater vede vřetenové dvouramenné schodiště s klenutými podestami. Patra plochostropá.