dům U Bílého jednorožce

Hl. budova + dvě dvorní křídla. Fasáda do Staroměstského náměstí: 3+4+2 osy, kde u dvou pravo chybí loubí a jsou uskočeny o 1 okenní osu dozadu. Kordonová a průběžná parapetní římsa, v přízemí loubí se 4 zahrocenými oblouky, pod 3.p. průběžná parapetní římsa, jednodušší šambrány oken, v 1. a 2.p. se suprafenestrami, nadokenní římsy v 1.p. vpravo sféricky trojúhelná podoba. Fasáda do Celetné ul. 4 osy, vzhled odpovídá hl. fasádě.