dům U Censorů

Řadový dům o dvou patrech s podkrovím v mansardové střeše stojí na lehce podélné lichoběžníkové hloubkové parcele. Vnitřní dispozicí jde o dvoutrakt se středovým průjezdem. Barevnost omítky je okrová s architektonickými prvky vyznačenými v krémové barvě. Hlavní průčelí do ulice má pět os (v rozvrhu 2 + 1 + 2). Nad edikulovým portálem se nachází ověnčený medailon eliptického tvaru a pseudorizalit. Horizontálně fasádu člení pásová rustika, kordonová římsa mezi přízemím a prvním patrem a profilovaná korunní římsa. Okna v přízemí mají šambránu a vysokou suprafenestru s vystouplým vykrajovaným polem, která se podobá parapetům prvního patra. V tomto následujícím patře jsou konkávně zúžené suprafenestry s vykrajovaným polem kryté segmentově vzdutou (v pseudorizalitu trojúhelně) římsou. Ve druhém patře mají okna kromě šambrány čabrakový parapet a hladkou suprafenestru s uchy a podloženým klenákem. Završením fasády jsou tři vikýře, ve střední ose ční nad zadním traktem šestiboký pavilon v podobě vyhlídkové věžice s rustikovanými lizénami a jehlancovou mansardovou střechou. Průčelí do zahrady je prosté, okna mají pouze ploché šambrány. Objekt je podsklepený, průjezd a přiléhající prostory mají křížové klenby.