dům U Černého křížku

Dvoupatrový trojkřídlý nárožní dům. Tupě zalamované průčelí. Jižní fasáda: pětiosá, dvě krajní dvojice oken sdružené, 2.p. nižší Jihovýchodní fasáda: tříosá, dvě pravá okna sdružená, v parteru segmentově zaklenuté otvory a půlkruhový portál v pravoúhlém rámování s dvoukřídlými svlakovými vraty. Okna 1. a 2.p s lištovými šambránami s uchy a kapkami. Východní průčelí:dva stlačené krámcové portály s vykrojenými rohy a závěrovým klenákem, dvojitě odstupněným se zvlněným završením. Nový následující třetí portál napodobuje oba předchozí, další dva půlkruhově ukončené výkladce jsou rovněž novodobé. Okna se shodují s jižním průčelím, v nároží v 1.p. vymodelována kartuše s nezřeteným obrazem, s bohatou štukaturou.