dům U Drahomířina sloupu

Řadový dům o čtyřech křídlech a dvou patrech (se třetím patrem podkrovním) se rozkládá kolem středního dvora. Hlavní průčelí do Loretánského náměstí je šestiosé a v jeho přízemí se nachází loubí se šesti arkádami a šesti poli křížové klenby na bosovaných pilířích. V loubí je umístěn kamenný portál s erbem rodu Šliků. Bosované přízemí je od fasády pater odděleno kordonovou římsou, dalším horizontálním členěním fasády jsou nadokenní římsy v prvním patře, parapetní římsy druhého patra a římsa korunní. Z podkroví vystupují dvouosé vikýře s trojúhelnými štíty. Fasáda do Úvozu je sedmiosá a má (v závislosti na terénu) dvě až tři patra. Rozmístění oken je zde nepravidelné, z fasády vystupuje polygonální arkýř na oblé noze. Fasáda do dvora má v patrech pavlače. Objekt je podsklepený prostory s valenými klenbami. V prvním patře se nacházejí kamenné renesanční portálky, ve druhém patře v jižním křídle reprezentační sály.