dům U Dvou červených lvů

Nárožní dvoupatrová stavba z r. 1835 na čtvercovém půdorysu. Vnitřní dispozice byla upravena v 70. letech 20. stol. Hl. průčelí do Rytířské ul. je šestiosé, v patrech propojené vysokým řádem pilastru s palmetovými hlavicemi nesoucími kladí se značně vysazenou římsou nesenou volutovými konzolami. Přízemí s pásovou rustikou prolamují obdélné vstupy se slepými nadpražními archivoltami; okna, umístěná v lící, mají jednoduché šambrány. Dům má dva protilehlé vstupy spojené částečně novodobou chodbou, z níž se uprostřed vstupuje na schodiště. Čtyřosá vikýřová nástavba s menším vikýřem po straně pochází z r. 1923. Průčelí do Melantrichovy ul. je šestiosé, v členění shodné. Na obou nárožích domovní znamení lvu. Průčelí V Kotcích člení pouze průběžné podokenní římsy a nadpražní římsičky v 1. p. Novodobá vikýřová nástavba je doplněna dalším zvýšením. Dispozici tvoří tři trakty kolmé k hl. frontě. Sklepy jsou zaklenuté cihelnými valenými klenbami oddělenými pasy a s pětibokými výsečemi. Jsou novodobě upraveny. Přízemí s plackami, patra jsou plochostropá.