dům U Dvou Malorusek

Stavba vznikla v letech 1905-06 podle projektu Jiřího Justicha a Matěje Blechy. Jedná se o čtyřpatrový objekt na nároží Široké a Pařížské ulice, v nárožní části zakončený věžovou nástavbou. Přízemí členěno probíhající pásovou bosáží, hlavní vstup zakončený věžovou nástavbou, hlavní vstup tvořící drobnou předsíňku je umístěn v ose fasády do Pařížské ulice, v nadpraží s motivem kartuše, lemován dvojicí štukových baldachýnů. Fasáda pater je hladká s uplatněnými štuk. prvky členění. Mezi 2. a 3. patrem na nároží arkýře je dvojice štukových postav venkovanek (malorusek). Nad okny 3. patra se uplaňuje dekorativní štuková výzdiba nástavců. Korunní římsa je na několika místech přerušena probíhajícící plochou štítů. Štíty zakončeny motivy cimbuří. Velmi zajímavý je také interier objektu. Dveře do prostoru schodiště jsou původní s výrazně secesním členěním. Krovová konstrukce nárožní věže je původní. Na podestách je původní dlažba s dekorativním rámováním a původní dveře do bytů s řadou dochovaných prvků kování.