dům U Dvou zlatých medvědů

Dům na nepravidelné parcele, arkádový dvorek, hl. budova + zadní budova (sleduje ul. Koženou) Fasáda do Kožné ul.: 2 odlišné díly V nároží renesanční pětiosá fasáda, v přízemí torzo gotického portálu a renesanční krámcový vchod s nápisem na klenáku, nad vchodem pamětní deska E.E.Kische (bronzový medailon), vedle domovní kamenný edikulový portál s iónskými hlavicemi, bohatými florálními výjevy ve cviklech a na dřících, s figurami dvou heraldických medvědů a dvou mužských postav nad římsou, okna v 1.p. s renesančním ostěním s uchy a tumbovitými suprafenestrami, ukončenými římsami. Okna v 2.p. stuhové šambrány, ve 3.p. vikýřová konvexně pojímaná okna, dodatečně propojená plnou zdí. Druhá část fasády vystupujícího bloku šestiosá, patrech okna se stuhovým ostěním s uchy a kapkami, v přízemí barokní krámcové vstupy, vpravo novodobý vchod. Fasáda do Melantrichovy ul.: v 1.a2.p se shoduje se sousední fasádou, v 3.p. jednoduché stuhové šambrány, v přízemí trojice slohově odlišných krámcových vstupů, renesanční vpravo s přímou římsou vynesenou střední volutovou konzolou. Dvorní arkádové průčelí: 2 odlišné části U hl. budovy v přízemí bosované pilíře, v patře dórské polosloupy, v 2.p. iónské, předsazené před pilíře. Vedle navazuje odlišná arkáda, po levé straně vynesena volnými sloupy. V přízemí pravého křídla renesanční bosovaný portálek, vlevo od něj barokní, u zadního křídla nově upravený bosovaný portálek.