dům U Kamenného beránka

Hl. budova+ zadní stavení za čp. 522 Fasáda do Staroměstského nám.: čtyřosá, třípatrová, dvouetážní štít. Portál s novodobými vraty, edikula z mohutných pilířů s kladím. Arkýř novější, překrývá částečně profilaci kamenných ostění renesančních oken 1.p., okna na arkáři má ucha, ukončen balkonem s klasicistním zábradlím. Okna ve 2. a 3.p. s klasicistními šambránami. V parteru novodobé krámcové vchody, vlevo zdivo z kvádrů, vpravo zbytky renesančních ostění. Kordonová římsa se stejným motivem jako na portálu, klasicistní římsa u 3.p. Hl. římsa a římsy štítu renesanční vzhled. Kamenná deska s domovním znamením jednorožce s postavou. Dvorní fasáda: dvouosá, s novou úpravou v patrech, v přízemí sedlový gotický portálek s pozdně gotickými oplechovanými dveřmi s rozetami v překřížení pásek. Fasáda zadního stavení: novodobě upravena