dům U Kamenného stolu

Starší dům byl zbořen v roce 1911, přičemž na jeho místě byla po roce 1911 postavena novostavba podle plánů T. Petříka a K. Roštíka. Nárožní čtyřpatrový dům se průčelím obrací do Ječné ulice a do Karlova náměstí. Fasáda ve stylu geometrické secese do Karlova nám. je pětiosá, ve 2. - 4. podlaží a ve 2. až 4. ose se zaoblenými arkýři. Okna v postranních osách jsou zdvojená. Kompozice průčelí do Ječné ulice je obdobné, místo arkýřů jsou zde osazeny mohutné segmentové parapety. Původní parter byl pozdějšímni úpravami změněn. Dům je podsklepený, na čtvercovém půdorysu, se dvěma třítraktovými křídly. Konstrukce železobetonová, výplň cihelná. Dochován původní kamenný obklad ve vstupní části a zábradlí s motivem perlovce, podobně jako ve členění fasád. Na nároží domovní znamení U Kamenného stolu od J. Horejce. Pamětní deska K. Světlé.