dům U Kamenného zvonu

Dvoupatrový čtyřkřídlý nárožní palác s obdélným dvorem a předsunutým věžovým nárožím s dlátovou střechou. Jeho západní fasáda je neomítaná kvádrová, ostatní jsou omítnuté. Prostory kolem dvora jsou jednotraktové, nadzemní patra věžního paláce jednoprostorová. V pavlačovém dvoře s valounovou dlažbou se nachází dvě studny, kromě severního křídla je celý objekt podsklepen (většinou valenými klenbami). Západní fasáda věžového paláce má v přízemí portál a v patrech tři okenní osy a čtyři niky, které vyplňují prostory mezi nimi. Horizontálně ji člení římsy a členěný pás z pohledového betonu nad druhým patrem, imitující středověký ochoz. Okna mají hrotité oblouky, nad nimi je patrný obrys vimperků, které fasádu kdysi zdobily. V nikách původně byly sochy, na rohu pod římsou prvního patra se nachází kamenný zvon, domovní znamení. Fasáda na jižní straně má 10 okenních os.