dům U Kolíbalů

Dům "U Kolíbalů" Patrová stavba na obdélném půdorysu s mansardovou střechou. Fasáda hladká, nároží zdobeno lizénami, přízemí od patra odděleno kordonovou římsou. Hlavní fasáda v přízemí v ose prolomena segmentově zakončeným vstupem (bývalý průjezd), segmentově zakončeným oknem s pískovcovým ostěním, další okna jsou v přízemí i patře obdélná, pravoúhle zakončená, lemovaná stuhovou šambranou. Fasáda završena korunní římsou. Krytina pálená tašková. Ve střeše obdélná střešní okna, v hlavní fasádě obdélný štít zakončený segmentovým frontonem. Druhý vstup novodobě proražený z Plavecké ulice. Interiéry nezkontrolovány.