dům U Malířů

Dům s úzkým dvouosým průčelím stojí na hloubkové parcele, která prudce stoupá směrem k Pražskému hradu. Zahrada v její horní části je terasovitě upravena podobně jako zahrady přilehlých objektů. Na jeho místě stál původně pozdně renesanční objekt, který byl na konci 17. století nahrazen novostavbou, z níž jsou hlavní konstrukce zachovány dodnes. Dnešní podoba fasády s freskovou výzdobou pochází z novobarokní přestavby, která byla uskutečněna pro malíře Klusáčka.