dům U Panny Marie

Dům stojí v křivolaké úzké uličce, je velmi úzký – pouze dvouosý (rozširuje se v zadní části parcely), třípatrový. V přízemí je kamenný segmentově zaklenutý portál. Fasáda je od prvního patra mírně předsunutá, po stranách rámována pilastry. Okna jsou rámována páskovými šambránami. Interier: část přízemí je zaklenuta valenými klenbami. Do patra vedou klasicistní dřevěné schody.