dům U Planičků

Třípatrový řadový dům na hloubkové obdélné parcele s příčným dvorkem na zadní straně při Čertovce v úrovni sklepů. Průčelí se zachovalo barokní, jednoduše členěné. Na průčelí ve štukovém rámu malovaná postava sv. Jana Nep. Zadní průčelí k Čertovce, má předložené pavlače na železných krakorcích, se železným zábradlím. Kromě sklepů, je dispozice v celém rozsahu plochostropá, příčně trojtraktová, s průběžnou chodbou při pravé straně. Při ulici kamenný, oválně valeně klenutý suterén je pozůstatkem staršího domu. V patrech se omezuje hloubkový trakt na rozsah středního a zadního příčného traktu. Zde probíhá i schodiště do pater s kuželkovým zábradlím, do 3.p. s vyřezávanými šablonami. 3. p. navazuje dispozičně na nižší podlaží, je však na levé straně mělčí. V interiéru je zachováno několik pův. bytových výplňových dveří a především ve dvou patrech zajímavé dřevěné zábradlí přímého schodiště se soustruženými kuželkami s profilovanou dřevěnou hmatnicí.