dům U Stříbrné konvice

Hl. budova+boční křídlo+zadní křídlo na hloubkové parcele. Fasáda do Melantrichovy ul.: tříosá, osa vpravo sdružená, dvoupatrová, štít s polovalbou. V Přízemí nadsvětlíky z původních vchodů a druhorokoková kartuše s domovním znamením. Patra členěna lisenovými rámci, typově vrcholně barokní podložené šambrány-porušeny odstraněním říms nad suprafenestrami. Průčelí do Kožné ul.: jednopatrové, bez členění, otlučená kamenná podokenní římsa v 1.p., kamenný neprofilovaný portálek zcela vpravo. Střechu převyšující zděný oktogon. Dvorní fasáda bočního křídla: okna se stuhovými šambránami s uchy.