dům U Tří divokých kachen

Nárožní dům stojící při jedné z nejstarší z cest, které od pradávna procházely Prahou. Nejstarší písemné zprávy o domě jsou až z počátku 15.století v městských knihách, které zachycují změny majitelů. Ze středověké podoby domu se zachovaly dva sklepy a masivní obvodové zdivo přízemí. V barokní době byl dům obnoven - zdiva v patrech jsou barokní, dispozice a fasády jsou však dílem klasicistní úpravy. Dvoupatrový nárožní dům stojící téměř na čtvercovém půdorysu. Dům má jednotně pojaté klasicistní fasády s visáží na nárožích a při krajích. V přízemí do Husovy ul. jsou v kamenných portálech segmentově ukončených výkladce. Dveře do domu jsou rámovány kamenným ostěním s pilastry, nesoucími segment s vrcholovým klenákem. Dveře jsou klasicistní, svlakové, s motivem soustředných čtverců. Dveře mají nízký nadsvětlík chráněný kovanou dekorativní mříží. Přízemí je odděleno kordónovou římsou. Mezi ní a okno je vsazeno reliéfní domovní znamení se třemi kachničkami. Okna v patrech jsou rámována páskovou šambránou s uchy, v prvním patře je podokenní římsa nesena drobnými konzolkami, nad okny jsou rovné nadokenní římsy. Fasádu ukončuje korunní římsa. Dům má polovalbovou střechu se štítem otočeným do Řetězové. Interiér: přízemí je zaklenuto českou a pruskou klenbou. Patra jsou bez zajímavosti. Sklepy jsou klenuty valenou klenbou z lomového zdiva