dům U Turkovy hlavy

Měšťanský dům barokního původu na nepravidelném lichoběžném půdoryse s dochovanými částmi gotických sklepů. Objekt prošel několika těžkými požáry. Podoba jeho dnešní dispozice pochází víceméně z konce 17. stol. Další úpravy proběhly v 19. stol., kdy byla okna sdružena do trojic a mezi ně vloženy toskánské pilastry vysokého řádu. Roku 1903 byl objekt secesně upraven dle návrhu Josefa Fanty. Výraznými prvky této úpravy jsou nový portál se segmentovým záklenkem a v něm vsazenými pravoúhlými vraty, balkon na krakorcích v prvním patře s dekorativní mříží a především hlavní vnitřní schodiště.