dům U Voříkovských

Nejstarší písemná zpráva o domu je z roku 1320. Stály zde tři gotické objekty, které byly patrně sjdnoceny do jednoho nákladnického domu - od 15. století zde byl pivovar. Kolem poloviny 16. století byl dům nákladně přestavěn v renesančním duchu. K přízemí přibyl zadní trakt, nový průjezd, u hlavní budovy bylo vybudováno patro a vloženy klenby do přízemí i patra. Dvoukřídlé prodloužení hlavní budovy podél Zlaté uličky je z pozdější doby - klenby jsou barokní a přestavby klasicistní. Barokní je rovnež prodloužení a část jeho patra. K polovině 18. století patřil dům rodině Voříkovských z Kunratic, po kterých byl nazýván. První ikonografický doklad o domu je zhruba z téže doby a to na Huberově Panoramatu Prahy. Novodobější úpravy začly r. 1873, kdy bylo přestavěno druhé patro. Hlavní budova domu je částečně jednopatrová, v severní části a při Zlaté uličce je dvoupatrová. Naopak jižní část je patrová, s přízemním křídlem běžícím hluboko do dvora. Hlavní průčelí není jednotné. Nalevo je přízemní dvouosá část rámovaná pilastry nesoucími profilovanou římsu nad níž se tyčí patrový volutový štít završený půlkruhovým frontonem. Ve štítu jsou dvě sdružená okénka. Další patrová část je v přízemí trojosá, v patře pětiosá. Následuje dvoupatrový úsek vymezený bosáží, na nároží přechází do zužujícího se kamenného pilíře. Vysoké přízemí je pokryto bosáží a ukončeno profilovanou kordonovou římsou. Na třetí ose je kamenný bosovaný, elipticky zaklenutý portál, v klenáku s rukou držící ovoce. Nad ním je nástěnná značně poškozená malba. Vrata vjezdu jsou dvoukřídlá svlaková pobíjená do motivu kosočtverce. Vrata mají střední pěší branku. Interier: Průjezd je zaklenut valenou eliptickou nepravidelnou klenbou s lunetami. Přízemní prostory jsou zaklenuty valenými klenbami, často s nepravidelnými lunetami. Při severní straně vede z průjezdu skrz archivoltu do patra tříramenné schodiště ústící do haly, která je zaklenuta valenou klenbou s nepravidelnými čely s vytaženými hřebínky. V místnostech při Liliové v jedné fabionový strop s bohatou štukovou výzdobou ve středu s olejomalbou, druhá je klenutá valenou klenbou s lunetami rovněž se štukovou výzdobou. Z haly se rovněž vstupuje do malé lodžie s půleliptickými archivoltami. Za lodžií je místnost s klášterní klenbou s koutovými lunetami. Sklepy mají tři části: první je zaklenut valenou nepravidelnou klenbou. Druhý prostor je valený s lomením ve vrcholnici, třetí má valenou půlkruhovou klenbu z lomového kamene.