dům U Zelené lípy

Dům s malým dvorkem. Fasáda do Melantrichovy ul.: Dvojice sdružených oken v rytmu 1+2 oddělené trojicí pilastrů vysokého řádu, přepásanými diamantovými řezy (ve 3.p. na ně navazují plošné volutové konzoly). Přízemí odděluje římsa s konzolami a rosetami (klasicistní), členěno pásováním. Trojice krámcových výkladců, typově barokních po r. 1920, jsou obdélné s vykrojením v rozích a půlkruhovým ukončením otvorů. Okna 1.p zvlněné římsy a čabraky v suprafenestrách, parapetní výplně s pravoúhle vykrajovanými poli. Okna 2.p. stejné jen parapety s oble vykrojenou spodní částí. Okna 3.p.s profilovanou průběžnou podokenní římsou, šambrány jednoduché, obdélné suprafenestry. Atikové polopatro s nárožní bosáží, sdružená okna bez šambrán, jednoduché trojúhelné štíty nad nimi. Boční fasáda do Melantrichovy ul.: novodobá úprava, novobarokní portál a vstup do domu, v nadsvětlíku quasi barokní mříž. Nádvorní fasády: okna s renesančními nadokenními římsami, trojúhelný štít, nově vestavěno klasicistní schodišťové křídlo s představěnou terasou.