dům U Zídků

Původně gotický dům byl kolem roku 1560 přestavěn na dva renesanční, které byly v roce 1731 opět spojeny další přestavbou. V roce 1865 - 1866 ve dvoře vystavěna třípatrová novostavba a fasáda upravena ve stylu druhého rokoka. Hloubková lichoběžná parcela se šikmou uliční čárou, určenou již ve středověku, je zastavěna do ulice trojtraktovou jednopatrovou budovou s mansardovým 2. patrem. Ve dvoře jsou k ní připojena dvě jednotraktová třípatrová křídla ve tvaru písmene L. Průčelí do Vodičkovy ulice je šestiosé, přízemí s pásovou rustikou odděleno kordonovou římsou. Hladká plocha fasády 1. patra členěna obdélnými okny se šambránami a podokenními římsami na konzolách. Fasádu zakončuje profilovaná vyložená korunní římsa, nad níž se nacházejí zděné štítové vikýře mansardového patra. Střední je dvouosý, s trojúhelným štítem. Dům je kompletně podsklepen, část sklepů je gotického původu. Vnitřek domu prošel dosti razantní novodobou úpravou, po níž se mnoho historických konstrukcí, prvků a detailů nedochovalo.