dům U Zlaté lopaty

Řadový dům složený ze dvou. Levý šestiosý třípatrový: fasáda členěna plochými patrovými římsami a dvojicí lisenů, nad kordonovou římsou je dělená na dvě shodné tříosé části. V přízemí uprostřed barokní portál zdobený maskaronem a ukončený trojúhelně zvlněnou římsou na štukových konsolách. Okna lemované plochými šambránami s uchy, v 1. a 2.p. doplněny přímými nadokenními římsami. Pravý tříosý dvoupatrový dům s podkrovím. Plochá fasáda členěná patrovými římsami a korunní římsou, na kterou nasedá atikový nástavec se třemi segmentově ukončenými štíty zděných podkrovních vikýřů skrz mansardovou střechu. Okna v 1.p. s plochými širšími šambrány s mohutnými klenáky, probíhajícími ke korunní římse. Dvorní průčelí je hladké, je zde mohutný opěrák a profilovaná renesanční římsa. Při rekonstrukci zde byly odkryty fragmenty gotických portálů a oken. Okna schodiště chrání renesanční mříže.