dům U Zlaté sekery

Objekt patří k renesančním domům postaveným na parcele býv. zahrady Žejdlicovské, zakoupené malostranskou obcí r. 1591. Dům byl postaven v l. 1596-98. Od r. 1685 byl majitelem císařský dvorní malíř Christian Schröder. V 80.-90. letech 17. stol. byl barokně přestavěn a interiéry 1. a 2. p. vybaveny malovanými záklopovými stropy. Barokní je rovněž schodiště a zadní dvorní křídlo. Štukové zrcadlo ve 2. p. s nově odkrytou freskou má pozdně barokní charakter, podobně jako fasáda domu. Při klasicistních úpravách v r. 1817 došlo k zakrytí záklopových stropů a úpravě uliční i dvorní fasády s pavlačemi. V 80. letech 20. stol. byl dům z důvodu havarijního stavu vystěhován a před rekonstrukcí proběhl hloubkový průzkum, při němž byly nalezeny renesanční a barokní dřevěné stropy a freska ve štukovém zrcadle 2. p. Téměř obdélná svažitá parcela je zastavěna řadovým dvoupatrovým domem tvaru U, křídla obklopují nevelký dvorek. Čtyřosá uliční fasáda je vcelku prostá (stuhové šambrány, přízemí ukončuje pásový kordon, nad okny 1. p. se patrová římsa vzdouvá do segmentových nadokenních říms, fabionová korunní římsa). V přízemí vpravo je obdélný portálek. V patře uprostřed domovní znamení dvouhlavého orla. Dvorní fasáda hl. budovy a zadního křídla byla pův. otevřena do dvora dnes zazděnými arkádami. Obě dvorní křídla v patrech s pavlačemi. Objekt je podsklepen. Interiéry přízemí jsou převážně klenuté, patra plochostropá.