dům U Zlatého jednorožce

Hl. budova+budova v Železné + křídla+ zadní budova v Kamzíkové Fasáda do Staroměstského nám.: třípatrová, čtyřosá, trojúhelný štít, novodobě upravený parter, v patrech zjednodušená kordonová římsa a šámbrány, v suprafenestrách 2.p. mřížka , v 1.p. motiv glyfování, atika u štítu s rokokovými vázami. Fasáda do Železné ul.: dle vzoru pručelí, od 2. osy dvoupatrová, zjednodušená, 19osá. Fasáda do Kamzíkové ul.: goticko-renesanční ostění pod omítkou v patře. Dvorní fasády: jednoduché, stuhové šambrány, křídlo Žel. ul. s cihelnými pozdně gotickými oblouky arkád, pod omítkou stopy arkýře. Světlíkový přední dvorek: pavlače, nesené pozdně barokními kamennými krakorci, nové bednění, vikýřové štíty.