dům U Zlatého slona

Třípatrový dům s mezaninem, do náměstí vybíhá nárožní risalit nad podchodem. Fasáda do Dlouhé ul.: sedmiosá, třípatrová, střední osa zvýrazněná atikou s vázami a arkýřem. Nad mezaninem vysoký řád pilastrů s hlavicemi, v úsporné verzi i v mansardě 3.p. V 1.p. bohaté štukové suprafenestry a secesní rámy malovaných výjevů po stranách. Třípatrová věžovitá část s rohovým arkýřem nad podloubím, jedna strana tvoří průčelí do náměstí. Archivolty podchodu ve výši mezaninu heraldické znaky, na nároží válcovitý arkýř nesený atlasem se zeměkoulí. Mansardová střecha upravená na ateliéry.