dům U Zlatého slunce

Řadový dvoupatrový dům vzniklý s použitím zdiva dvou gotických domů. Je čtyřkřídlý s vnitřním čtvercovým nádvořím. Dvorní fasády obíhají pavlače, na hl budově s tyčovým zábradlím , na dvorních křídlech v přízemí podklenuty oblouky na pilířích se zděným balustrovým zábradlím. Ul. fasáda je čtrnáctiosá. Střední díl předstupuje v risalitu, vyznačeném na nároží bosáží, je završen pilířovým atikovým nástavcem na kterém bývaly vázy a putti. Střední dvě osy jsou navíc rámované lisenami a zvýrazněny před atiku předloženým trojúhelným štítem se štukovým sluncem v tympanonu. Za štítem je volutový nástavec, na němž byla až do r. 2000 umístěna socha Pallas Athény se štítem zdobeným hlavou Gorgóny, u nohou s postavou muže, trhaného lvem. Hl.budovu kryje mansardová střecha, dvorní křídla zvalbené sedlové střechy, nad pravým dvorním křídle je rovněž plochá terasa. Pod domem se nacházejí dvě skupiny gotických sklepů. V přízemí je ul. dům a levé dvorní křídlo dvoutraktové, zbylá dvě křídla jednotraktová. Průjezd do dvora je zaklenutý stlačenou valenou klenbou, při něm dvojramenné vřetenové schodiště, podklenuté stoupající valenou klenbou, s křížovými klenbičkami na podestách. Místnosti v ul. traktu zčásti klenuté valeně s výsečemi. Klenby rovněž ve dvorních křídlech, zajímavý je dvoulodní prostor v zadním křídle, zaklenutý plackami a velký prostor v levém dvorním křídle, zaklenutý na středový pilíř. 1. a 2. p. je plochostropé.