dům U Zlatého slunce

Původní zástavba parcely byla gotická. Po požáru roku 1541 prošla zásadní přestavbou (máshaus v přízemí s křížovou hřebínkovou klenbou) a další potom v pozdní renesanci. Později byl dům upravován barokně (zadní část domu s plackami a křížovými klenbami) a klasicistně. Pozemek původně patřil klášteru augustiniánů, později byl v majetku měšťanském a císařského služebnictva. Roku 1623 na něm provedl radikální úpravy Pavel Oberšverder, komorník Rudolfa II. Dům na hloubkové parcele se obrací do ulice úzkým průčelím. Fasáda jinak prostá je ozvláštněna výrazným renesančním portálem, na jehož vrcholu je osazeno tesané domovní znamení slunečního kotouče.