Dům zemědělské osvěty

Nárožní trojkřídlá budova na podkovovitém půdorysu s fasádou z režného zdiva. Nárožní část rizalitově předstupuje, je členěna lisenovými pásy přes všechna patra. Boční průčelí člení lisenový rastr, přízemí je šedě omítnuté, stejně jako atikové patro. Vstupy do budovy jsou řešeny stejně: dvoukřídlé dveře s bočními okny s dekorativní mříži a obdélným nadsvětlíkem, nad kterým je dekorativní vlys a ženská maska. Nad vstupy probíhá schodiště, na fasádě se projevuje rizalitem. V interieru se zachovala řada cenných řemeslných prvků.