dvorek s ohradní zdí (u kaple sv. Kateřiny)

Areál kláštera dominuje jihovýchodní hlavní části Oseka, dvorek s ohradní zdí u kaple sv. Kateřiny je v rámci kláštera na jeho severním okraji. Dvorek má zhruba trojúhelníkový tvar. Jeho severní stranu tvoří kaple sv. Kateřiny (která není součástí kláštera, ačkoli byla spolu s ním a jeho nákladem barokně přestavěna), na východní části jižní strany je severní průčelí panského čp. 2 a na západní části ohradní zeď, která dvorek odděluje od zahrádky za panským domem. Na západě je dvorek uzavřen zděným hladce omítnutým přízemním přístavkem pod pultovou střechou krytou pálenými bobrovkami na husté laťování se sklonem k jihu. Přístavek je přístupný z jihu jednoduchým barokním pískovcovým lištou lemovaným obdélným dnes zabedněným portálkem, který nejspíše původně spojoval dvorek se zahrádkou za panským domem. Přístavek má jediné jednoduché jednokřídlé dvoutabulkové okénko osazené ve špaletě ve štítě východního průčelí. Ohradní zeď má korunu krytou naplocho položenými cihlami se sklonem k jihu, uprostřed má proražen nový obdélný vstupní otvor bez šambrány. Východní cíp dvorku je dnes zastřešen pultovou střechou se sklonem k západu a krytou měděným plechem. Pod střechou, na podlaze jinak zatravněného dvorku, je prkny zakrytý otvor.