evangelický kostel

Evangelický kostel s farou a sborovým sálem, nazývaný Lutherův hrad, stojí na západním okraji Nového Města pod Smrkem. Tato přízemní stavba se tak z dvorního pohledu jeví jako patrová. Objekt svým půdorysným i hmotovým uspořádáním zřetelně vymezuje funkční náplň jednotlivých částí budovy. Štítově orientované objekty kostela a fary propojuje část se sborovým sálem, která je užší půdorysné stopy než oba výše zmíněné objekty. Areál evangelického kostela tzv. Lutherova hradu tvoří: 1)kostel 2)fara 3)sborový sál