evangelický kostel

Evangelický kostel je situovaný JV od historického jádra města. Orientovaný kostel s průčelím zdůrazněným osově umístěnou věží je obklopený zatravněným pozemkem vymezeným pilířovým plotem doplněným parapetní zdí a drátěným pletivem. Ohrazení je otevřené bránou a bočními vrátky. V areálu kostela stojí i evangelická fara. Předmětem památkové ochrany je kostel, oplocení s bránou a pozemky vymezeného areálu. Na ploše památky se nachází nechráněný Husův dům (fara čp. 548).