evangelický kostel s farou a školou

Areál evangelického kostela s farou a bývalou evangelickou školou je situován v historickém centru města, na západní straně Husovy ulice. Objekt fary, evangelického kostela a evangelické školy tvoří kompaktní soubor staveb vybudovaný v řadové uliční zástavbě. K bočním podélným stěnám kostela přiléhají z každé strany totožné, vzhledem ke kostelu symetricky řešené objekty: fara k jižní stěně a evangelická škola ke stěně severní. Od západu obklopuje kostel zahrada, v jížní části je situován hospodářský objekt.