fara

Jednopatrová částečně podsklepená budova na obdélném půdorysu se záchodovým přístavkem ve dvoře, zděná v přízemí převážně z opuky (špalety otvorů jsou z cihel), s cihelnými klenbami, v patře zdivo plně cihelné, omítky vápenné, zbytky barevných liček okrové a bílé barvy. Střecha valbová, krytina z pozink. plechu na bednění, červené barvy (cca 25 let stará, původní krytina - dle sdělení majitele – pálená -tašky bobrovky). P Exteriér: Vstupní podélné průčelí je pětiosé, boční jsou dvojosá, zadní původně zřejmě také pětiosé, zčásti zakryté přístavkem. Fasádu člení sokl obložený pískovcovými deskami, kvádrované liseny v nárožích a po stranách střední osy, pásová mezipatrová římsa a profilovaná korunní římsa. Vstup je opatřen kamenným profilovaným pravoúhlým portálem s patkami a uchy do stran, nad nímž je vyzděný stlačený segmentový nadsvětlík. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, svlakové konstrukce, na čelní stěně s obdélnými, šikmo bedněnými výplněmi. Vnější okna jsou vyměněna za novější, stejného členění, světlý nátěr, kolem oken místy dochovány prosté omítkové šambrány. V severozápadním nároží se dochoval úsek starší kvádrové liseny bíle olíčené vápnem. Ve střeše se uplatňují drobné vikýře tvaru volských ok a dva symetrické cihelné komíny. Kamna: Těleso kamen je odsazeno od zdi, tedy přístupné ze 4 stran, v horní části hranolovým kouřovodem šikmo napojeno na sopouch komína. Hranolový sokl kamen zakončuje vyžlabená profilovaná římsa. Na levé straně soklu je přikládací a vybírací otvor s litinovými dvířky uzavíranými na závorku s mosaznými úchytkami, zdobenými plastickým ornamentálním dekorem. Vysoká střední hranolová část je z glazovaných hladkých čtvercových kachlů, nároží zaobleno. Na čelní straně uprostřed je oválná reliéfní kartuše s motivem klasicistní vázy, pod ní prolamovaná keramická mřížka pro přívod teplého vzduchu do místnosti s motivem čtyřlistů v diagonálním rastru. Vrcholový nástavec zdobí plochý vlys s reliéfním dekorem rozet a stáčených akantových listů, nad ním profilovaná římsa s plastickým dekorativním spodním pásem, která vrcholí na 3 stranách štíty. Boční štíty jsou volutové, mezi vstřícné voluty je uprostřed a na nárožích vložena palmeta.Čelní štít je trojúhelný lemovaný profilací, po stranách i ve vrcholu zdobený palmetou a volutami, vnitřní plochu zdobí ženská hlava ve vysokém reliéfu. Rozměry : výška 260 cm, půdorys 90x50 cm. Materiál pálená glazovaná hlína.