fara

Zděná barokní fara se nachází ve východním směru od kostela sv. Petra a sv. Pavla ve Žlunicích, je vystavěna na zvýšené terénní vlně na návsi k jižní straně, kamenné hospodářské budovy uzavírají farní dvůr od jihovýchodní a jihozápadní strany. Fara čp. 1 – Zděný patrový objekt s průchozí chodbou, hlavní vstup s pravoúhlým kamenným ostěním osazený v mírně předstupujícím rizalitu v průčelí stavby. Krov valbové střechy s mansardou je bedněn prkny s pokládkou svislých plechových pásů sesazeným do tzv. falců. Objekt v průčelí od jižní strany o šesti okenních osách, okna v 1. NP osově souměrná, dřevěné okenní rámy jsou orámovány kamenným ostěním s profilovanými parapety, děleny do šesti okenních tabulek se širší vodorovnou hoření příčlí. Vstup uprostřed předsazeného rizalitu v profilovaném kamenném ostění s nadpražím lichoběžníkovým klenákem, dveře dvoukřídlé, dřevěné zdobené kazetami. Široká, plochá pásová římsa po obvodu stavby, v síle rozčleněna a nad vstupními dveřmi segmentově vydutá, odděluje přízemí od 1. NP, podokapní fabionová korunová římsa ukončuje stavbu. Dvorní okapová část fary je obdobně členěná jako její průčelí, mírně předsazený rizalit po pravé straně s patrovou dřevěnou přístavbou napojenou na sociální zázemí objektu. Dveře se vstupem do dvora nepůvodní, pravděpodobně osazeny kolem r. 1970 v kamenném ostění s nadpražím klenákem. Okna stavby v rozměru identická, pouze obdélné okno komory v přízemí pravého nároží menší, menších rozměrů obdélného tvaru taktéž okna sociálních zařízení v přízemí a v 1. NP. Boční okenní křídla částečně zaslepena.