fara

Barokní obdélná jednopatrová budova s mansardovou střechou, situována při cestě ke kostelu. Hlavní průčelí má pět okenních os. Okna jsou obdélná. Fasáda má plochou kordonovou římsu a ploché obdélné okenní šambrány. Ve střední ose přízemí je obdélný portálek se světlíkem. Kamenné ostění portálku má zdůrazněný klenák. Na klenáku je značení a datum: „No 2/ 1795“. Boční průčelí mají po dvou okenních osách. Zadní průčelí má v ose obdélný vchod a několik nepravidelně umístěných obdélných oken. Mansardová střecha fary má obdélné vikýře a je krytá plechem.