fara

Fara je zděná omítnutá patrová budova na obdélném půdorysu, zasazená do mírně stoupajícího terénu. Sedmiosé severovýchodní průčelí chrání v dolní části sokl. Jednotlivé osy jsou rozmístěné symetricky -střední tři jsou blíže u sebe, než dvě osy vpravo a vlevo od středu. Tyto dvouosé části člení lizénový rám, tvořený svislou lizénou na obou bocích a vodorovnou lizénou mezipatrovou. Ve střední ose přízemí se nachází vstup, lemovaný šambránou. V otvoru jsou dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s širším pravým křídlem. Obě křídla jsou vodorovně rozdělená na poloviny, vyplněné prkny, která společně tvoří tvar kosočtverce. Vpravo a vlevo od vstupu je vždy jedno dvojité dřevěné okno s vnějšími křídly v líci a s oddělenou horní částí. Obě části oken člení jedna svislá příčle, otvory lemuje šambrána. Nad středními třemi osami jsou na fasádě dvě značně vystupující vodorovné římsy nad sebou. Horní římsa je mohutnější, pod dolní římsou jsou čtyři zdobné prvky v podobě horní části pilastrů, jejichž hlavice končí v úrovni římsy (dolní a střední část pilastrů chybí). Umístěné jsou na vnějším okraji římsy a vpravo a vlevo od střední osy. V obou osách části fasády po stranách středních tří os jsou dvojitá dvoukřídlá dřevěná okna. Nečleněná vnější křídla mají oddělenou horní část, vnitřní křídla jsou pravděpodobně nerozdělená a členěná třemi vodorovnými příčlemi. Kolem oken je šambrána. Ve všech oknech přízemí je jednoduchá mříž mezi vnějšími a vnitřními křídly. Stejná okna jako v přízemí jsou ve dvouosých úsecích průčelí také v prvním patře. Takové okno je i ve střední ose, v osách vpravo a vlevo od ní jsou stejná okna, jako v těchto osách přízemí. Všechny otvory lemuje šambrána. Stěnu ukončuje profilovaná hlavní římsa. Jihovýchodní fasáda je v přízemí dvouosá, opět se stejnými okny. V prvním patře je takové okno pouze nad levou osou, nad pravou chybí. Kromě oken člení stěnu pouze hlavní římsa. Na protějším severozápadním průčelí jsou dvě osy v obou podlažích, vyplňují je stejná okna, jako na jihovýchodě. Fara má valbovou střechu, krytou dvojitě kladenými bobrovkami. V hřebeni střechy jsou symetricky zasazené dva komíny – blíže jeho koncům. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.