fara

Patrová stavba obdélného půdorysu, s valbovou střechou krytou bobrovkami. Na delší straně pětiosá, na kratší straně tříosá. Stěny členěny nárožními lisénami, plochou kordonovou římou a jemně profilovanou podokapní římsou. Okna lemovaná štukovými plochými šambránami s lištou na okraji. Vchod uprostřed delší strany (směrem ke hřbitovu), obdélným portálkem a hladkým ostěním. Přízemní okna zamřížovaná.