fara

Jednopatrový nárožní dům na půdorysu písmene "L" se středním mělkým rizalitem na středu hlavní fasády. Přízemí členěno pásovou bosáží,šambrány ploché s nadokenními římsami, pod kordonovou římsou meandr, parapety patra s rozvilinovou výplní, korunní římsa nad rozvilinovým pásem nesena listovými konzolami. Ve sklepě cihlová valená klenba. Chodba v přízemí zaklenuta dvěma poli plackové klenby, prostory v přízemí s klenbou zrcadlovou. Schodiště trojramenné s litinovým zábradlím. Zachovány dveře a parketové podlahy z doby výstavby domu. Na dvorní straně k faře přiléhá zahrada na úrovni původního terénu stejně jako přilehlý hřbitov, od kterého je oddělena ohradní zdí. Ohražení vůči ulici rytmizováno zamřížovanými poli - obdélnými se svislými pruty a úzkými zakončenými segmentem s proplétanou mříží. Na úroveň hřbitova se sestupuje po jednoramenných schodištích. Na ploše hřbitova nejsou zachovány hroby. Jeden náhrobek je zazděn v jižní stěně kaple, část jiného přizděna k ohradní zdi vedle márnice.Márnice je drobná přízemní stavba přiléhá na jižní straně k ohradní zdi. Čelní fasáda obrácena k severu na středu mělký zvýšený rizalit, v něm vstup, nad ním kruhové okénko. Na bočních fasádách po jednom okně. Fasády členěny lisenovými poli s obloučkovým protáhlým vlysem a členěnou římsou. Střecha sedlová, kryta prejzy. Uvnitř tři malé plochostropé místnosti.