fara

Patrový dům v jádru gotický v pravidelné zástavbě náměstí ve Slavonicích, podélně orientovaný. Přestavěn v renesanci, barokní a klasicistní úpravy. Klasicistní fasáda s profilovanými šambránami a zdobenými vraty byla zřejmě v 70.-80.letech 20.stol. upravena na hladkou. Fasáda částečně s psaníčkovou výzdobou – fragment, jinak hladká. Původně zde byla pošta, od roku 1779 fara. Dům situován v pohledově i urbanisticky exponovaném místě.