fara

Fara patří k vedlejšímu kostelu, původně kapli, sv. Jana Nepomuckého. Byla postavena v rámci rekonstrukce farní soustavy východně přes cestu vedle této kaple, která byla návazně na kostel přestavěna resp. rozšířena. Nachází se spolu s kostelem 200m od hlavní obecní křižovatky severozápadně směrem k vrchu Vyhlídka. Jde o solitérní patrovou obdélnou stavbu s předloženým vnějším nástupním schodištěm a se zadním záchodovým rizalitem. Kryje ji sedlová střecha s polovalbami. Novější přístavky vlevo za domem podél cesty jsou dva. První je patrový štítový (se schodištěm na půdu), napojený na rizalit uzavřenou pavláčkou. Je v podstatě nedílnou součástí domu. Na něj navazuje přízemní přístavek hospodářské budovy, tvořený chlévem a seníkem. Přibližně čtvercovou parcelu obíhá ze tří stran oplocení tvořené podezdívkou z pískovcových kvádrů a pískovcovými sloupky s kapsami pro zasazení plotových dílců.