fara

Areál fary je situován na mírném návrší ve středu obce, S směrem od areálu kostela sv. Martina. Jádro areálu tvoří budova fary na J straně areálu. V směrem od fary stojí stodola. Zbylé dvě hospodářské stavení již neexistují. SZ směrem od fary, v doteku s ní, je zbudována podlouhlá novodobá kolna s pultovou střechou s taškou bobrovkou. Východně i západně od fary je dřevěný plůtek na soklu z červených cihel, na Z straně areálu obíhá vyšší kamenná zeď, nahozená hrubou tvrdou omítkou. Předmětem ochrany je fara, stodola, ohradní zeď a pozemky vymezeného areálu.